I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Тези Общи Условия целят да Ви запознаят със законните Ви права и отговорности по отношение на достъпа и използването на уебсайта https://www.bucephalsports.com/ (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока.

Чрез отбелязване на отметка пред “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване правила и условия” , при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Общи условия не може да бъде оттеглено с обратно сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „Bucephal Sport Management“ . Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция

„Bucephal Sport Management“ си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия, по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

Страни по тези Общи условия:

„Bucephal Sport Management“ е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, , ул. „Христо Ботев“ 3 ЕИК: 205770544, банкова сметка: IBAN: BG64RZBB91551011315779, телефонен номер: +359 887600996, електронен адрес: https://www.bucephalsports.com/

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физическилица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

Авторски права

Наименованието „Bucephal Sport Management“, лого, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството. Нито една част от този сайт не може да бъде – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят няма право да използва сайта по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. 

Политика на поверителност

Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от или упълномощени от „Bucephal Sport Management“ дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока.

Услуги

Чрез този сайт „Bucephal Sport Management“ предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от футболни стоки чрез извършване на онлайн-поръчка, заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 ПАЗАРУВАНЕ

Без регистрация на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Общи Условия при всяка поръчка.

Цена и плащане

Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, не включват ДДС и не включват разходи за доставка.

Начин на плащане:

Плащането става чрез наложен платеж – заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката

1) Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя от 3 до 5   работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството. Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 200 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайните стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката.

Връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата Стока. Потребителят не е задължен да посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството.

Адрес за връщане стоката: гр. Сандански, , ул. „Христо Ботев“ 3, Администрация, в работни дни, от 10.00 до 18.00 часа.

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  email в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на Стоката на посочения за връщане адрес.

Върната в срока по-горе Стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

  • Стоката е в оригиналната си опаковка;
  • Стоката не е употребявана и не е с нарушен вид;
  • Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Контакт

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие „БУЦЕФАЛ СПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: office@bucephalsports.com и/или +359 887 600996, вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта.

Заключителни разпоредби

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.