Управление на Кариерата на Спортиста Чрез Медиите

Спортът и медиите стават все по-зависими един от друг. Това води до множество възможности за представяне на настоящите и бъдещите топ състезатели пред спортното обществено мнение.

Буцефал Спорт Мениджмънт действа независимо, изследва и филтрира възможностите за подобряване на имиджа на спортистите в областта на телевизията и социалните медии и ги насочва, с нашите клиенти, в определена посока / стратегия.