Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от или упълномощени от „Bucephal Sport Management“ дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока.